การประชุมวิชาการประจำปี 2558 ร่วมกับราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

การประชุมวิชาการประจำปี 2558 ร่วมกับราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย วันที่ 22 – 24 เมษายน 2558 ณ. อาคารเฉลิมพระบารมี 50 พรรษา ซอยศูนย์วิจัย

IMG_0835 IMG_0836 IMG_0837 IMG_0838 IMG_0860 IMG_0861 IMG_0862 IMG_0863 IMG_0864 IMG_0865 IMG_0866