การประชุมวิชาการประจำปี 2560 ร่วมกับราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แพทย์แห่งประเทศไทย

การประชุมวิชาการประจำปี 2560 ร่วมกับราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แพทย์แห่งประเทศไทยวันที่ 19-22 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล พัทยา จ.ชลบุรี”The 39th Annual Meeting of Royal College of Orthopaedic Surgeons of Thailand (RCOST 2017)”