การประชุมวิชาการประจำปี 2558 ร่วมกับสมาคมเภสัชกรรมชมชนแห่งประเทศไทย

การประชุมวิชาการประจำปี 2558 ร่วมกับสมาคมเภสัชกรรมชมชนแห่งประเทศไทย วันที่ 8 มีนาคม 2558 ณ.ไบเทคบางนา กรุงเทพ