การประชุมใหญ่วิชาการประจำปี ครั้งที่ 9

การประชุมใหญ่วิชาการประจำปี ครั้งที่ 9  อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา ราชวิทยาลัยแพทย์ออรโธปิดิกส์แห่งประเทศไทย  
ณ โรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีสอร์ทแอนด์สปา ระหว่างวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2562   


The 9th Annual Meeting of Thai Orthopedic Society for Sports Medicine
       at Sheraton Hua Hin Resort & Spa, Thailand (25 – 27 July 2019)