การประชุมใหญ่วิชาการประจำปี 2558 ครั้งที่ 41 ร่วมกับสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย

การประชุมใหญ่วิชาการประจำปี 2558 ครั้งที่ 41 ร่วมกับสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 22 -25 ตุลาคม  2558 ณ.โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

image1 image2 image3 image4