กิจกรรม CSR ปลูกป่า ปล่อยปลา ปล่อยปู 2562

ผู้บริหารและพนักงานบริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรม

“ร่วมใจปลูกป่า ปล่อยปลา ปล่อยปู” 

ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี

ในวันที่ 21 ธันวาคม 2562