งานประชุมสามัญประจำปี 2563 สมาคมผู้ประกอบการร้านยาจังหวัดชลบุรี

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด ได้ร่วมออกบูธแนะนำผลิตภัณฑ์ ในงานประชุมสามัญประจำปี 2563 สมาคมผู้ประกอบการร้านยาจังหวัดชลบุรี

ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี