งานประชุมใหญ่วิชาการประจำปี 2561 ครั้งที่ 8 ของ อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ณ โรงแรมเชอราตันหัวหิน รีสอร์ทแอนด์สปา