งานประชุมใหญ่วิชาการประจำปี 2561 ครั้งที่ 44 (โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ็ป พัทยา จังหวัดชลบุรี)