งานประชุมใหญ่วิสามัญสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) วันที่ 25 กันยายน 2565

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด ได้ร่วมออกบูธแนะนำผลิตภัณฑ์ ในงานประชุมใหญ่วิสามัญสมาคมเภส้ชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) วันที่ 25 กันยายน 2565 ณ ไบเทค บางนา