งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด ได้ร่วมออกบูธแนะนำผลิตภัณฑ์ ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค