ตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังระบาดในวงกว้างในขณะนี้ โดยจัดการตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้พนักงาน 80 คน ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 และไม่พบผู้ติดเชื้อทุกคน

บริษัท แอตเเลนต้า เมดดิคเเคร์ จำกัด ให้ความสำคัญกับสุขภาพของพนักงานเป็นอันดับหนึ่ง เพราะสุขภาพพนักงานที่ดี คือ แรงขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย และเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าที่มีให้กับองค์กรต่อไป

ตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19

การตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 และไม่พบผู้ติดเชื้อทุกคน