บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด ขอเชิญตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี (HDsAg) และไวรัสตับอักเสบซี (Anti-HCV) ฟรี ในโครงการ (ต้านภัยมะเร็งตับ ครั้งที่ 3 เนื่องในวันตับอักเสบโลก)

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด ขอเชิญตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี (HDsAg) และไวรัสตับอักเสบซี (Anti-HCV) ฟรี ในโครงการ (ต้านภัยมะเร็งตับ ครั้งที่ 3 เนื่องในวันตับอักเสบโลก) ซึ่งจะจัดขึ้นตามโรงพยาบาลต่างๆ ดังนี้

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
สอบถาม : 02-644-6386

คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
สอบถาม : 02-244-3480

โรงพยาบาลราชวิถี
วันที่ 1-2 สิงหาคม 2561
สอบถาม : 02-354-8108 ต่อ 3159

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม
วันที่ 1-3 สิงหาคม 2561
สอบถาม : 02-441-6999 ต่อ 2100, 5100

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
วันที่ 1-3 สิงหาคม 2561
สอบถาม : 02-644-9400 ต่อ 90341

โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์
วันที่ 1-3 สิงหาคม 2561
สอบถาม : 02-761-5999

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
วันที่ 1 สิงหาคม 2561
สอบถาม : 053-715-559 ต่อ 2196

โรงพยาบาลพิจิตร
วันที่ 1-3 สิงหาคม 2561
สอบถาม : 056-611-355 ต่อ 4825

โรงพยาบาลลำพูน
วันที่ 1-2 สิงหาคม 2561
สอบถาม : 053-569-100 ต่อ 7116

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สระแก้ว
วันที่ 1-3 สิงหาคม 2561
สอบถาม : 081-982-4747

โรงพยาบาลตะกั่วป่า
วันที่ 1-3 สิงหาคม 2561
สอบถาม : 076-584-250 ต่อ 3802

โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 1-3 สิงหาคม 2561
สอบถาม : 032-601-060-4