ขอแสดงความยินดีกับผู้แทนฝ่ายขายที่ได้รับรางวัล “ผู้แทนดีเด่น”

รางวัลผู้แทนดีเด่น

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด ขอแสดงความยินดีกับผู้แทนฝ่ายขายที่ได้รับรางวัล “ผู้แทนดีเด่น”
และขอแสดงความยินดีกับการเลื่อนตำแหน่งใหม่ในครั้งนี้

ความสำเร็จในวันนี้เกิดจากความสามารถที่ยอดเยี่ยมของคุณ จึงเป็นความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจยิ่ง ขออวยพรให้มีความสุขกับการทำงาน มีพลังกาย พลังใจ เพื่อการก้าวย่างสู่ความสำเร็จยิ่ง ๆ ขึ้นไปในอนาคต