งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด ได้ร่วมออกบูธแนะนำผลิตภัณฑ์ ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค