Career

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด

ตำแหน่ง ผู้แทนยาเขต จุฬา (1 อัตรา)

เขตที่รับผิดชอบ : รพ.จุฬา, รพ.ตำรวจ, BNH, บำรุงราษฎร์, สุขุมวิท

คุณสมบัติ

  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
  • พูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีประสบการณ์ในการเป็นผู้แทนยาเขตจุฬา อย่างน้อย 1  ปีขึ้นไป
  • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยันอดทน พร้อมเรียนรู้
  • มีใบขับขี่ + รถยนต์ส่วนตัว
  • Drop files here or