Career

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด

ตำแหน่ง  ผู้แทนยาเขต ราชวิถี (1 อัตรา)

เขตรับผิดชอบ : ราชวิถี,วชิรพยาบาล,รพ.สงฆ์,รพ.กรุงเทพ,รพ.พญาไท2,รพ. เวชศาสตร์เขตร้อน,รพ.ยันฮี,สถาบันสุขภาพเด็ก,สถาบันโร ผิวหนัง,รพ.บางโพ,รพ.รพ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่น

คุณสมบัติ

  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
  • พูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีประสบการณ์ในการเป็นผู้แทนยาเขตราชวิถี อย่างน้อย 1  ปีขึ้นไป
  • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยันอดทน พร้อมเรียนรู้
  • มีใบขับขี่ + รถยนต์ส่วนตัว
  • Drop files here or