Career

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด

เปิดรับสมัคร : ผู้แทนขายยา-เขตใต้ล่าง (1 อัตรา) 

เขตที่รับผิดชอบ : จังหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

คุณสมบัติ

  • วุฒิปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • พูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีประสบการณ์ในการเป็นผู้แทนขาย 1-3 ปี
  • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยันอดทน พร้อมเรียนรู้
  • มีใบขับขี่ + รถยนต์ส่วนตัว
  • Drop files here or