การประชุมวิชาการประจำปี 2558 สมาคมโรคภูมิแพ้ โรคหืด และวิทยาภูมิคุ้มกันแห่งประเทศไทย

การประชุมวิชาการประจำปี 2558 สมาคมโรคภูมิแพ้ โรคหืด และวิทยาภูมิคุ้มกันแห่งประเทศไทย วันที่ 1 – 3 เมษายน 2558 ณ. Grand hall & Crystal Hall โรงแรม Plaza Athenee Bangkok

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *