พิธีเปิดอาคารวิจัยกัญชาทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานพิธีมอบอาคารวิจัยกัญชาทางการแพทย์ โดยบริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด เป็นผู้สนับสนุน โดยอาคารดังกล่าวได้รับการออกแบบ และดำเนินการตามมาตรฐาน GMP PIC/S ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการในการผลิตยาตามมาตรฐานระดับสากล มีการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนการปลูก และมีการใช้เทคโนโลยี Indoor Cultivation มาตรฐานระดับ World-Class ซึ่งสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการปลูกได้ทั้งหมด จึงสามารถมั่นใจในคุณภาพของกัญชาที่จะใช้ในการศึกษาวิจัยการผลิตยาและการวิจัยทางคลินิก อาคารวิจัยดังกล่าวตั้งอยู่ที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีมูลค่าประมาณ 17 ล้านบาท

พิธีเปิดอาคารวิจัยกัญชาทางการแพทย์ - 04

อาคารวิจัยกัญชาทางการแพทย์

พิธีมอบอาคารดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดี/ประธานคณะทำงานโครงการวิจัยด้านกัญชา กัญชงและพืชเสพติด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน คุณศุภเดช อำนวยสกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด กล่าวนโยบายของบริษัทในการสนับสนุนงานวิจัยกัญชาทางการแพทย์ และศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี กล่าวแสดงความขอบคุณ กิจกรรมภายในงานได้มีพิธีการตัดช่อดอกกัญชาที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งเป็นพันธุ์นำเข้าจากต่างประเทศ มีสาร CBD ค่อนข้างสูง และ THC ต่ำ จากนั้นจะมีการเก็บเกี่ยวช่อดอกกัญชาในอาคารปลูกทั้งหมด เพื่อส่งต่อให้กับคณะเภสัชศาสตร์นำไปสกัดหาสารสำคัญและเตรียมพัฒนาเป็นสูตรยาที่เหมาะสมต่อไป

พิธีเปิดอาคารวิจัยกัญชาทางการแพทย์
พิธีเปิดอาคารวิจัยกัญชาทางการแพทย์ - 02

พิธีเปิดอาคารวิจัยกัญชาทางการแพทย์

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมมือกันเพื่อผลักดันการใช้ประโยชน์จากกัญชา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในระดับ Medical Grade เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วยเป็นสำคัญ โดยหลังจากการลงนามความร่วมมือ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง วิจัย พัฒนา เพื่อผลิตสารสกัดกัญชาระดับ Medical Grade เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2565 ไปแล้วนั้น ทั้งสองฝ่ายได้ดำเนินความร่วมมือมาอย่างต่อเนื่อง

ปลูกกัญชาทางการแพทย์
กัญชาทางการแพทย์

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความคาดหวังร่วมกันที่จะพัฒนาผลิตยาจากกัญชาที่สามารถผลิตได้เองภายในประเทศทุกกระบวนการ ที่มีมาตรฐานเพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศ โดยมุ่งหวังให้ยากัญชาเป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษา เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนไทย อีกทั้งยังสามารถส่งออก ดังแนวคิด

“ผลิตในไทย มาตรฐานสากล เพื่อคนทั้งโลก”