แจก Couple Starbucks 400

Atlanta Medicare Co.,Ltd. ร่วมกับผลิตภัณฑ์ Suplasyn 1-Shot แจก Couple Starbucks 400 เมื่อแสดงบิลค่ารักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลใดก็ได้ ที่เข้ารักษาพยาบาลโรคหัวเข่าเสื่อม ลงทะเบียนรับสิทธิได้ที่ atlantamedicare.co.th

banner-01