Health & Ariticlees

โรคตับอักเสบ บี คืออะไร.?

โรคสำคัญในกลุ่มของโรคตับ คือ โรคตับอักเสบเรื้อรัง สาเหตุหนึ่งเกิดจากไวรัสตับอักเสบ บี แล้วไวรัสตับอักเสบ บี คือ อะไร?

วันนี้ แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ นำความรู้ดี ๆ จาก รศ.นพ.ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มาฝาก

  • สาเหตุของโรคตับอักเสบเรื้อรัง
  • สังเกตอาการของโรคได้อย่างไร
  • การตรวจวินิจฉัยโรคตับอักเสบเรื้อรัง
  • การปฏิบัติตนเมื่อเป็นพาหะไวรัสตับอักเสบ บี
  • การติดต่อของโรคไวรัสตับอักเสบ บี
  • แนวทางการรักษา
  • ยาที่ใช้รักษา
บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ป้องกันการติดโรคไวรัสตับอักเสบบี