Health & Ariticlees

“ไวรัสตับอักเสบบี ภัยร้ายของตับ ที่คุณต้องระวัง”

ไวรัสตับอักเสบบี

ไวรัสตับอักเสบบี

โรคตับอักเสบบี คืออะไร

ตับอักเสบบี คือ การอักเสบของเซลล์ตับอันเกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBV ) การอักเสบจะทำให้เซลล์ตับตาย หากเป็นเรื้อรังจะเกิดพังผืด ตับแข็งและมะเร็งตับได้

ไวรัสตับอักเสบ ติดต่อกันอย่างไร

การติดเชื้อที่พบบ่อย คือการถ่ายทอดจากมารดาที่ติดเชื้อสู่ทารก แต่ในปัจจุบันลดลงมาก เพราะการฉีดวัคซีนให้ทารกที่คลอดมาจะช่วยป้องกันได้เกือบร้อยละ 100 ดังนั้นการติดต่อที่สำคัญในปัจจุบัน คือทางเพศสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อ โดยไม่ได้ป้องกัน ซึ่งไวรัสตับอักเสบบี สามารถติดต่อได้ง่ายกว่าเชื้อไวรัสเอดส์ การสัก เจาะหู หรือการฝังเข็ม โดยอุปกรณ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อไม่ถูกต้อง การได้รับเลือดและส่วนประกอบของเลือดที่ไม่จำเป็น ก็อาจเป็นสาเหตุได้แต่พบได้น้อยมาในการตรวจกรองของธนาคารเลือดในปัจจุบัน

ไวรัสตับอักเสบ ติดต่อกันอย่างไร

อาการหลังได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบบี

 • อาการอ่อนเพลียคล้ายเป็นหวัด
 • คลื่นไส้ อาเจียน น้ำหนักลด
 • จุกแน่นใต้ชายโครงขวาจากตับโต
 • ปัสสาวะเข้ม ตาเหลือง

วิธีป้องกัน ไวรัสตับอักเสบบี

 • ฉีดวัคซีน
 • ลดอาหารจำพวกแป้ง น้ำตาล และไขมัน
 • ออกกำลังกายสม่ำเสมอ 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์ ครั้งละ 30-45 นาที
 • งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • งดอาหารที่มีสารอัลฟาท็อกซิน เช่น ในถั่วลิสง พริกป่น เป็นต้น

วิธีรักษา ไวรัสตับอักเสบบี

 • รับประทานยา
 • ฉีดยา

การอ้างอิง

[1] ทวีศักดิ์ แทนวันดี . โรคตับอักเสบบี คืออะไร. from https://www.si.mahidol.ac.th/sidoctor/e-pl/articledetail.asp?id=768

[2] รู้เท่าทัน ไวรัสตับอักเสบบี (HBV), from https://www.siphhospital.com/th/news/article/share/hbv