การอบรมหลักสูตรเทคนิคการขจัดข้อโต้แย้งด้วยการขายแบบเน้นคุณค่าและการเจรจาต่อรอง

การอบรมหลักสูตรเทคนิคการขจัดข้อโต้แย้งด้วยการขายแบบเน้นคุณค่าและการเจรจาต่อรอง

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด ได้จัดอบรมหลักสูตร

เทคนิคการขจัดข้อโต้แย้งด้วยการขายแบบเน้นคุณค่าและการเจรจาต่อรอง

ให้แก่พนักงานฝ่ายขายและการตลาด

เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า

ซึ่งทำให้พนักงานขายได้เข้าใจถึงมุมมองในฐานะลูกค้าและมีความเข้าใจถึงปัญหาที่ลูกค้ามีความกังวล เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการทั้งสองฝ่ายได้อย่างลงตัว