“Atalanta รักษ์ป่าแคมป์” ณ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด ได้บริจาคเงินสมทบทุน มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และเข้าร่วมโครงการรักษ์ป่าแคมป์ วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2567