Career

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด

เจ้าหน้าที่ขายออนไลน์ – สำนักงานใหญ่

รายละเอียดงาน

 • ตอบคำถามลูกค้า ดูแล เสนอขายสินค้า ปิดการขาย ให้ลูกค้าตามช่องทางออนไลน์ของบริษัท Facebook Page / Line OA / โทรศัพท์
 • สามารถให้บริการดูแลลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย
 • เสนอขาย อัพเซลล์เพื่อให้ได้ยอดขายตามที่บริษัทกำหนด
 • แนะนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรและอุปกรณ์เพื่อสุขภาพต่างๆ ให้กับลูกค้า
 • มีค่า Commission ตามยอดขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ปริญญาตรี แพทย์แผนไทย หรืออื่นๆ ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจสุขภาพ อาหารเสริม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อสุขภาพ
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (Word, Excel, Power point)
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการและงานขาย
 • กล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น มีความอดทน
 • รู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • ใส่ใจรายละเอียด รอบคอบ ทำงานรวดเร็ว และสามารถบริหารเวลาได้
 • สามารถทำงานอื่นๆ ได้ที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถทำงาน จันทร์ – เสาร์ ได้
 • Drop files here or