ศูนย์การผ่าตัดด้วยกล้องส่องจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด

“ศูนย์การผ่าตัดด้วยกล้องส่องจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด ได้รับพระราชทานพระราชานุญาต ให้เป็นเจ้าภาพร่วม ในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวัน ที่ 5 กันยายน 2560 “  

แจก Couple Starbucks 400

Atlanta Medicare Co.,Ltd. ร่วมกับผลิตภัณฑ์ Suplasyn 1-Shot แจก Couple Starbucks 400 เมื่อแสดงบิลค่ารักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลใดก็ได้ ที่เข้ารักษาพยาบาลโรคหัวเข่าเสื่อม ลงทะเบียนรับสิทธิได้ที่ atlantamedicare.co.th
Page 1 of 3123