Category: News & Event

Two days cardio @ Hilton Phuket Arcadia Resort_Spa_๒๒๑๒๑๖_17

Two days cardio on 10-12 Nov 2022 @ Hilton Phuket

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด ได้ร่วมออกบูธแนะนำผลิตภัณฑ์ Apixaban เป็นการประชุมประจำปีที่จัดขึ้นโดยสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย

Read More »

งานประชุมใหญ่วิสามัญสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) วันที่ 25 กันยายน 2565

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด ได้ร่วมออกบูธแนะนำผลิตภัณฑ์ ในงานประชุมใหญ่วิสามัญสมาคมเภส้ชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)

Read More »