บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด ขอเชิญตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี (HDsAg) และไวรัสตับอักเสบซี (Anti-HCV) ฟรี ในโครงการ (ต้านภัยมะเร็งตับ ครั้งที่ 3 เนื่องในวันตับอักเสบโลก)

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด ขอเชิญตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี (HDsAg) และไวรัสตับอักเสบซี (Anti-HCV) ฟรี ในโครงการ (ต้านภัยมะเร็งตับ ครั้งที่ 3 เนื่องในวันตับอักเสบโลก) ซึ่งจะจัดขึ้นตามโรงพยาบาลต่างๆ ดังนี้ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 สอบถาม : 02-644-6386 คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 สอบถาม : 02-244-3480 โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 1-2 สิงหาคม 2561 สอบถาม : 02-354-8108 ต่อ 3159 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม วันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 สอบถาม : 02-441-6999 ต่อ 2100, 5100 โรงพยาบาลทหารผ่านศึก วันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 […]

ศูนย์การผ่าตัดด้วยกล้องส่องจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด

“ศูนย์การผ่าตัดด้วยกล้องส่องจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด ได้รับพระราชทานพระราชานุญาต ให้เป็นเจ้าภาพร่วม ในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวัน ที่ 5 กันยายน 2560 “