มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานแก่ มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย จำนวน 50,000 บาท

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานแก่ มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย จำนวน 50,000 บาท
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตับ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย