Career

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด

ผู้แทนเครื่องมือแพทย์ – สำนักงานใหญ่ ( 1 อัตรา)

คุณสมบัติ
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
  • พูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีประสบการณ์ด้านเครื่องมือแพทย์
  • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยันอดทน พร้อมเรียนรู้
  • เคยทำแผนกศัลย์ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีใบขับขี่ + รถยนต์ส่วนตัว