News & Events

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อผลิตสารสกัดกัญชาระดับ Medical Grade

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อผลิตสารสกัดกัญชาระดับ Medical Grade ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 18” ของสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย ณ ห้องแมนดาริน แกรนด์ บอลรูม โรงแรมแมนดาริน สามย่าน ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2562

18th HIV/AIDS Workshop 20

CSR

HIV RUN 2018

คณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงาน บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล HIV RUN 2018

CSR “รวมพลังอาสา สาดสีสัน เพิ่มสีเขียว ให้ผืนป่า ปีที่ 10 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า

ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ จังหวัดกาญจนบุรี วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2559 นับว่าเป็นกิจกรรมดีดีกลับคืนสู่สังคม ด้วยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม