Elnova lumbosacral

ซัพพอร์ตกระดูกหลัง

Product Description

ซัพพอร์ตกระดูก ส่วน lumbar sarcal ชนิดมีอลูมิเนียม

ซัพพอร์ตกระดูกส่วน lumbar sarcal ชนิดมีอลูมิเนียม ออกแบบมาเพื่อบรรเทา อาการปวดหลัง ปวดเมื่อย อาการ เจ็บ ปวด บวม ของกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น ข้อต่อ บริเวณหลังส่วนล่าง ซึ่งอาการดังกล่าวเกิดจากการเคลื่อนไหวของที่ผิดปกติของแผ่นหลังส่วนล่าง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *