Endopredict

หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ: ,

คำอธิบาย

ชุดตรวจสอบเพื่อดูความเสี่ยงในการกลับเป็นซ้ำของมะเร็งเต้านม ในผู้ที่มี HER- และ ER+