Career

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด

ตำแหน่ง โปรแกรมเมอร์ (Programmer)

เงินเดือน : ตามประสบการณ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • วิเคราะห์และออกแบบระบบให้เป็นไปตามความต้องการของ User
 • พัฒนาระบบด้วยภาษา C#/HTML/CSS/SQL/Net Core
 • ปรับปรุง/แก้ไขระบบเก่าที่ยังใช้งานอยู่ให้สอดคล้องกับการทำงานของ User
 • ติดตามการใช้งานและปรับปรุงแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น
 • ศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการเปลี่ยนแปลง และนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบงานที่มีอยู่ให้มีความทันสมัย และเพิ่มประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี / โท สาขา สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการร์ 1-3 ปี ในงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • มีความชำนาญด้าน C#/HTML/CSS/SQL/Net Core
 • ทักษะในการคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
 • ความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้นชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ สามารถทำงานเป็นทีม มุ่งมั่นและอดทน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รักงานบริการ

สวัสดิการ : ชุดพนักงาน / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / ประกันสังคม / ประกันอุบัติเหตุ / โบนัสประจำปี/ การปรับค่าจ้างประจำปี / กิจกรรมท่องเที่ยวและงานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี

เวลาทำงาน : จันทร์ – ศุกร์ (หยุดเสาร์ – อาทิตย์) / 8.00-17.00น.

 • Drop files here or