Career

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด

ผู้แทนขายยา เขตนนทบุรี 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

  • จัดจำหน่ายยาให้กับ คลินิค โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์ หรือ ที่เกี่ยวข้อง
  • พูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีประสบการณ์ในการเป็นผู้แทนยาเขตพระมงกุฎ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยันอดทน พร้อมเรียนรู้
  • มีใบขับขี่ + รถยนต์ส่วนตัว