Career

Sales representatives
Medical device

(2 position)

ผู้แทนขาย (Sales Representative) ภาคอีสาน – เขตจังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ เลย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • พูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีประสบการณ์ในการเป็นผู้แทนยาและเครื่องมือแพทย์มากกว่า 3 ปี เป็นต้นไป
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยันอดทน พร้อมเรียนรู้
 • มีใบขับขี่ + รถยนต์ส่วนตัว

ผู้แทนขายเครื่องมือแพทย์  เขตศิริราช จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • พูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านเครื่องมือแพทย์
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยันอดทน พร้อมเรียนรู้
 • เคยทำแผนกศัลย์-ศิริราช (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีใบขับขี่ + รถยนต์ส่วนตัว
 
 • Drop files here or