Career

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด

ตำแหน่ง ช่างเทคนิค (Technician)

ไฮไลท์เด่นของงาน :

 • โรงงานปลูกและสกัดกัญชาในทางการแพทย์
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันอุบัติเหตุ, โบนัส
 • ปฏิบัติงานที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

รายละเอียดงาน

 • ดูแล ติดตั้ง บำรุงรักษาเครื่องจักรก่อนและหลังทำการผลิต รวมถึงการซ่อมแซมและปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 • ปฏิบัติงานตามแผนงานซ่อมบำรุงรักษา ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
 • จัดทำบันทึกคุณภาพเครื่องจักรที่รับผิดชอบ
 • อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 22 – 35 ปี
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป ด้านไฟฟ้า ช่างกลโรงงาน อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 3 – 5 ปี
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office ได้
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ขยันอดทน พร้อมเรียนรู้
 • หากมีประสบการณ์ด้านช่างโรงงานผลิตยาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงานวันจันทร์ – เสาร์
 • Drop files here or