การประชุมวิชาการประจำปีจิตเวชศาสตร์ไทย ครั้งที่ 47

 การประชุมวิชาการประจำปีจิตเวชศาสตร์ไทย ครั้งที่ 47 
โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9 
ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2562 


47th Thai Annual Congress of Psychiatry (TACP Meeting 2019)
at  Golden Tulip Sovereign Rama 9 Hotel (7 – 8 November 2019)