การประชุมใหญ่วิชาการประจำปี ครั้งที่ 44

การประชุมใหญ่วิชาการประจำปีครั้งที่ 44 สมาคมโรคติดเชื้อแห่ง  ประเทศไทย  
 “Infectious disease 2018: Now and Next”
ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา จังหวัดชลบุรี
ระหว่างวันที่ 12 – 15 ตุลาคม 2562          


The 44th Infectious Disease Association Annual Meeting
“Infectious disease 2018: Now and Next”
at the Royal Cliff Hotel Group Pattaya, Chonburi, Thailand
(12 – 15 October 2019)