งานประชุมวิชาการครั้งที่ 42 ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

งานประชุมวิชาการครั้งที่ 42 ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ที่ เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *