งานประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด ได้ร่วมออกบูธแนะนำผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทในงาน

“ประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล(ประเทศไทย)”

วันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2561

ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ