งานประชุมใหญ่วิชาการประจำปี 2561 ครั้งที่ 40 ของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช รีสอร์ท พัทยา ประเทศไทย