บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท ซาย ฟาร์มา จำกัด ร่วมสนับสนุน “โครงการแข่งขันชิงรางวัล ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ระดับประเทศ”

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท ซาย ฟาร์มา จำกัด ร่วมสนับสนุน

“โครงการแข่งขันชิงรางวัล ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ระดับประเทศ”

ซึ่งจัดโดย สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี ร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

โดยมีอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผู้อำนวยการโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) ประจำประเทศไทย และประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมแถลงข่าว ในวันที่ 22 ธันวาคม 2564

โครงการนี้มีเป้าหมายหลักเพื่อกระตุ้นให้จังหวัดต่าง ๆ หากลยุทธ์ในการเข้าถึงผู้ติดเชื้อ และนำเข้าสู่กระบวนการรักษาโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยุติเอดส์ได้ภายในปี พ.ศ. 2573