พิธีเปิดสมาคมผู้ประกอบการร้านยารวมใจไทย

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด เข้าร่วมพิธีเปิดสมาคมผู้ประกอบการร้านยารวมใจไทย

ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด

ขอแสดงความยินดีกับสมาคมผู้ประกอบการร้านยารวมใจไทย มา ณ โอกาสนี้