อบรมเชิงปฏิบัติการ “การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 18” ของสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย ณ ห้องแมนดาริน แกรนด์ บอลรูม โรงแรมแมนดาริน สามย่าน ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2562

 18th HIV/AIDS Workshop 2019 of Thai AIDS Society at Mandarin Hotel Bangkok 662, Rama IV Road, Bang Rak, Bangkok 10500, Thailand
(28 – 30 August 2019)