แอตแลนต้า แบ่งฝัน..ปันยิ้ม บ้านกึ่งวิถึ (หญิง)

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรม “แอตแลนต้า แบ่งฝัน..ปันยิ้ม” ณ บ้านกึ่งวิถึ(หญิง) จ.ปทุมธานี 
ในวันที่ 7 กันยายน 2562 ได้นำอาหารกลางวันไปเลี้ยง พร้อมมอบเงินค่าอาหารกลางวันจำนวน 20,000 บาท 
และน้ำใจจากเพื่อนๆ พนักงานชาวแอตแลนต้า อีก 7,160 บาท