โปรโมทสินค้า Myriad ( ชุดตรวจสอบการถ่ายทอดมะเร็งทางพันธุกรรม ) ร่วมกับโรงพยาบาลต่างๆ

โปรโมทสินค้า Myriad ( ชุดตรวจสอบการถ่ายทอดมะเร็งทางพันธุกรรม ) ร่วมกับโรงพยาบาลต่างๆ เช่น โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลกรุงเทพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *