มาตรการป้องกัน เชื้อไวรัสโควิด-19

มาตรการป้องกัน เชื้อไวรัสโควิด-19 

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด

 
จากสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) ที่กำลังลดลงแต่ บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด ยังคงรักษามาตรการป้องกัน เชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน และผู้ที่มาติดต่อทุกท่าน จึงขอแจ้งมาตรการเพื่อป้องกัน Covid-19 ในบริษัทฯ ดังต่อไปนี้
 
  1. ให้พนักงานและผู้ที่มาติดต่อทุกท่าน ล้างมือ และใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนเข้าบริษัทฯ
  2. พนักงานและผู้ที่มาติดต่อทุกท่าน ต้องสวมหน้ากากอนามัย
  3. ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของพนักงาน และผู้ที่มาติดต่อทุกท่าน ก่อนเข้าบริษัท หากมีอุณหภูมิร่างกายเท่ากับ หรือสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียล ให้พบแพทย์ทันที
  4. บริษัทฯ ได้ทำความสะอาดอุปกรณ์สำนักงาน และสถานที่ต่าง ๆ  ด้วยแอลกอฮอล์และน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

 

เพื่อให้พนักงาน ผู้ที่มาติดต่อ และลูกค้า มั่นใจ ในมาตรฐานป้องกันของบริษัทฯ แล้วเราจะผ่านพ้นวิกฤต Covid-19 ไปด้วยกัน