บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด ได้รับอนุมัติจาก อย. ให้เป็นผู้จัดจำหน่ายยา Favipiravirอย่างถูกต้อง

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด ได้รับอนุมัติจาก

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

ให้เป็นผู้จัดจำหน่ายยา Favipiravir อย่างถูกต้อง

*สนใจสามารถติดต่อสอบถามสถานพยาบาลใกล้บ้านท่าน