13 th TUGS Annual Congress 2018 การประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 ชมรมนรีแพทย์ทางเดินปัสสาวะแห่งประเทศไทย

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด ร่วมสนับสนุนในงาน “13 th TUGS Annual Congress 2018 การประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 ชมรมนรีแพทย์ทางเดินปัสสาวะแห่งประเทศไทย” วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมแพทย์โดม 3 อาคารคุณาการ ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์